خدمات و مصالح ساختمانی با_املاکافتتاح فروشگاه آنلاین با_املاک

مقالات با_املاک


محاسبه کمیسیون


مبلغ کمیسیون مشاور املاک : تومان + 9% ارزش افزوده تومان

سهم فروشنده : تومان + 9% ارزش افزوده تومان

سهم خریدار : تومان + 9% ارزش افزوده تومان
مبلغ کمیسیون مشاور املاک : تومان + 9% ارزش افزوده تومان

سهم مالک : تومان + 9% ارزش افزوده تومان

سهم مستاجر تومان + 9% ارزش افزوده تومان