پروژه ها

خانه پروژه هادرخواست مناقصه شده ها

نام پروژه : ملاصدرا.نوری

شناسه ملک : 028S058

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : ملاصدرا

مرحله : اسکلت بتنی

184متر | 4 طبقه | 4واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : تجاری-مسکونی

زیر بنا : 150 متر | تجاری : 50 متر

تاریخ ثبت : یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۰۳

تاریخ به روز رسانی : یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۰۳

سازنده : نوری

شماره تماس : 09922996800

بارگزاری شده توسط سازنده - تایید شده توسط با_املاک

نام پروژه : ملاصدراشمالی.کلیایی

شناسه ملک : 028S057

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : ملاصدرا شمالی

مرحله : ابتدای نازک کاری

250متر | 4 طبقه | 4واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 165 متر

تاریخ ثبت : جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۴۲

تاریخ به روز رسانی : جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۴۲

سازنده : کلیایی

شماره تماس : 09191840877

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : نخبگان افضلی

شناسه ملک : 028S056

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : ملاصدرا شمالی

مرحله : ابتدای نازک کاری

500متر | 4 طبقه | 12واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : اداری

زیر بنا : 400 متر

تاریخ ثبت : جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۳۶

تاریخ به روز رسانی : جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۳۶

سازنده : افضلی

شماره تماس : 09128877055

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : برج ملاصدرا

شناسه ملک : 028S055

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : ملاصدرا

مرحله : ابتدای نازک کاری

500متر | 10 طبقه | 12واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : اداری

زیر بنا : 400 متر

تاریخ ثبت : جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۲۸

تاریخ به روز رسانی : جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۴۱

سازنده : گروه‌ای

شماره تماس : 09123829964

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : نبش میدان جانبازان

شناسه ملک : 028S054

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : ملاصدرا شمالی

مرحله : اسکلت بتنی

2000متر | 15 طبقه | 60واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : تجاری-مسکونی

زیر بنا : 2000 متر

تاریخ ثبت : دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰

تاریخ به روز رسانی : دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰

سازنده : سیدی

شماره تماس : 09125267583

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : بلوارنخبگان.نبش هاکوپیان

شناسه ملک : 028S053

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : پونک

مرحله : ابتدای نازک کاری

290متر | 3 طبقه | 3واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : تجاری-مسکونی

زیر بنا : 315 متر

تاریخ ثبت : دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۵:۵۳

تاریخ به روز رسانی : دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۵:۵۳

سازنده : ششپری

شماره تماس : 09126813363

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : میدان نخبگان

شناسه ملک : 028S052

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : پونک

مرحله : گچ و خاک

1000متر | 4 طبقه | 48واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : تجاری-مسکونی

زیر بنا : 1000 متر

تاریخ ثبت : دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۵:۴۷

تاریخ به روز رسانی : دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۵:۴۷

سازنده : مقدم

شماره تماس : 09196615864

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : کوچه فعال

شناسه ملک : 028S051

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : ملاصدرا شمالی

مرحله : ظریف کاری

400متر | 5 طبقه | 5واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 310 متر

تاریخ ثبت : یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۵۷

تاریخ به روز رسانی : یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۵۷

سازنده : شهسواری

شماره تماس : 09122812024

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : بلوارنخبگان

شناسه ملک : 028S050

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : ملاصدرا شمالی

مرحله : ابتدای نازک کاری

500متر | 5 طبقه | 9واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : تجاری-مسکونی

زیر بنا : 400 متر

تاریخ ثبت : یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۴۷

تاریخ به روز رسانی : یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۴۷

سازنده : نوروزی

شماره تماس : 09121820430

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : بلوارنخبگان

شناسه ملک : 028S049

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : ملاصدرا شمالی

مرحله : ظریف کاری

230متر | 3 طبقه | 12واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : تجاری

زیر بنا : 240 متر

تاریخ ثبت : چهار شنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۵۱

تاریخ به روز رسانی : چهار شنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۵۱

سازنده : رسولی

شماره تماس : 09195435650

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : کوچه اداره ارشاد

شناسه ملک : 028S048

شهر : قزوین

منطقه : 2

محله : غیاث آباد

مرحله : ظریف کاری

160متر | 3 طبقه | 3واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 108 متر

تاریخ ثبت : چهار شنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۴۴

تاریخ به روز رسانی : چهار شنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۴۴

سازنده : رسولخانی

شماره تماس : 09121813654

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : آرسام ۲

شناسه ملک : 028S047

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : ملاصدرا شمالی

مرحله : ظریف کاری

160متر | 4 طبقه | 4واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 130 متر

تاریخ ثبت : چهار شنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۴۲

تاریخ به روز رسانی : چهار شنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۴۲

سازنده : رسولخانی

شماره تماس : 09121813654

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : بلوار غدیر کوثر

شناسه ملک : 028S046

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : کوثر

مرحله : گچ و خاک

700متر | 6 طبقه | 24واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : تجاری

زیر بنا : 500 متر

تاریخ ثبت : چهار شنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۹

تاریخ به روز رسانی : چهار شنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۹

سازنده : صادقی

شماره تماس : 09123816610

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : بلوار غدیر

شناسه ملک : 028S045

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : کوثر

مرحله : گچ و خاک

700متر | 6 طبقه | 24واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : تجاری

زیر بنا : 500 متر

تاریخ ثبت : چهار شنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۲۹

تاریخ به روز رسانی : چهار شنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۲۹

سازنده : یوسفی

شماره تماس : 09123148106

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : میدان شورا

شناسه ملک : 028S044

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : پونک

مرحله : ابتدای نازک کاری

400متر | 6 طبقه | 6واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 240 متر

تاریخ ثبت : سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۴۳

تاریخ به روز رسانی : سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۵۳

سازنده : قربانی

شماره تماس : 09193810682

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : ملاصدراغربی کشاورز

شناسه ملک : 028S043

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : ملاصدرا

مرحله : ابتدای نازک کاری

306متر | 5 طبقه | 10واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 140 متر

تاریخ ثبت : سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۷

تاریخ به روز رسانی : سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۴۶

سازنده : کشاورز

شماره تماس : 09191826967

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : پیروزی شرقی.کلهر

شناسه ملک : 028S042

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : پونک

مرحله : ابتدای نازک کاری

190متر | 4 طبقه | 4واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : تجاری

زیر بنا : 135 متر

تاریخ ثبت : یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹:۴۸

تاریخ به روز رسانی : یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹:۴۸

سازنده : کلهر

شماره تماس : 09120062603

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : ساختمان ستادی بیمه ایران

شناسه ملک : 028S041

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : ملاصدرا غربی

مرحله : گچ و خاک

7000متر | 7 طبقه | 7واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : اداری

زیر بنا : 6900 متر

تاریخ ثبت : یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۰۹

تاریخ به روز رسانی : یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

سازنده : مهدی‌خانی

شماره تماس : 09121821225

بارگزاری شده توسط سازنده - تایید شده توسط با_املاک

نام پروژه : بلوار امیرکبیر

شناسه ملک : 028S040

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : پونک

مرحله : ابتدای نازک کاری

220متر | 5 طبقه | 5واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 185 متر

تاریخ ثبت : شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۱

تاریخ به روز رسانی : شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۱

سازنده : سلیمی

شماره تماس : 09128877658

بارگزاری شده توسط سازنده - تایید شده توسط با_املاک

نام پروژه : بر بلوار امیرکبیر

شناسه ملک : 028S039

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : پونک

مرحله : ظریف کاری

208متر | 5 طبقه | 5واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 185 متر

تاریخ ثبت : شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۲

تاریخ به روز رسانی : شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۲

سازنده : محمدی

شماره تماس : 09127857685

بارگزاری شده توسط سازنده - تایید شده توسط با_املاک

نام پروژه : ایران دهم

شناسه ملک : 028S038

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : پونک

مرحله : ابتدای نازک کاری

320متر | 5 طبقه | 5واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : تجاری

زیر بنا : 320 متر

تاریخ ثبت : شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۲۷

تاریخ به روز رسانی : شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۲۷

سازنده : سیران‌پور

شماره تماس : 09120587062

بارگزاری شده توسط سازنده - تایید شده توسط با_املاک

نام پروژه : آقای کاکاوند

شناسه ملک : 028S037

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : پونک

مرحله : ابتدای نازک کاری

200متر | 3 طبقه | 3واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 140 متر

تاریخ ثبت : پنج‌شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۸:۲۹

تاریخ به روز رسانی : پنج‌شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۸:۲۹

سازنده : کاکاوند

شماره تماس : 09195481970

بارگزاری شده توسط سازنده - تایید شده توسط با_املاک

نام پروژه : آقای دشتی

شناسه ملک : 028S036

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : پونک

مرحله : ابتدای نازک کاری

135متر | 3 طبقه | 3واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 100 متر

تاریخ ثبت : پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۱۹

تاریخ به روز رسانی : پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۱۹

سازنده : دشتی

شماره تماس : 09199286680

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : آقای نعمتی

شناسه ملک : 028S035

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : پونک

مرحله : دیوارچینی

80متر | 3 طبقه | 3واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 65 متر

تاریخ ثبت : پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۰۸

تاریخ به روز رسانی : پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۰۸

سازنده : نعمتی

شماره تماس : 09124817015

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : آقای عبدالرزاقی

شناسه ملک : 028S034

شهر : قزوین

منطقه : 2

محله : سرتک

مرحله : ابتدای نازک کاری

180متر | 5 طبقه | 10واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : تجاری

زیر بنا : 150 متر

تاریخ ثبت : پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹:۵۸

تاریخ به روز رسانی : پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹:۵۸

سازنده : عبدلرزاقی

شماره تماس : 09120831800

بارگزاری شده توسط سازنده - تایید شده توسط با_املاک

نام پروژه : آقای زندیه

شناسه ملک : 028S033

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : پونک

مرحله : اسکلت بتنی

190متر | 4 طبقه | 3واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : تجاری

زیر بنا : 150 متر

تاریخ ثبت : پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۹

تاریخ به روز رسانی : پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۳۵

سازنده : زندیه

شماره تماس : 09121825948

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : آقای اسپرورینی

شناسه ملک : 028S032

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : پونک

مرحله : ابتدای نازک کاری

240متر | 4 طبقه | 3واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : تجاری

زیر بنا : 150 متر

تاریخ ثبت : پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۱

تاریخ به روز رسانی : پنج‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۱

سازنده : اسپرورینی

شماره تماس : 09021825589

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : SazImani

شناسه ملک : 028S031

شهر : قزوین

منطقه : 2

محله : سرتک

مرحله : ظریف کاری

290متر | 5 طبقه | 5واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 200 متر

تاریخ ثبت : چهار شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۳۷

تاریخ به روز رسانی : چهار شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۳۷

سازنده : ایمانی

شماره تماس : 09121810043

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : آقای اشتری

شناسه ملک : 028S030

شهر : قزوین

منطقه : 2

محله : سرتک

مرحله : ابتدای نازک کاری

285متر | 4 طبقه | 4واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 205 متر

تاریخ ثبت : چهار شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۱۹

تاریخ به روز رسانی : چهار شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۱۹

سازنده : اشتری

شماره تماس : 09126813080

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : آقای برزگر

شناسه ملک : 028S029

شهر : قزوین

منطقه : 2

محله : سرتک

مرحله : ابتدای نازک کاری

290متر | 4 طبقه | 4واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 215 متر

تاریخ ثبت : چهار شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۰۱

تاریخ به روز رسانی : چهار شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۰۱

سازنده : برزگر

شماره تماس : 09109586200

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : آقای صفری

شناسه ملک : 028S028

شهر : قزوین

منطقه : 2

محله : سرتک

مرحله : ظریف کاری

405متر | 4 طبقه | 4واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 325 متر

تاریخ ثبت : سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۲۷

تاریخ به روز رسانی : سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۲۷

سازنده : صفری

شماره تماس : 09122818650

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : آقای شیرمحمدی

شناسه ملک : 028S027

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : جانبازان

مرحله : ابتدای نازک کاری

171متر | 3 طبقه | 3واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 153 متر

تاریخ ثبت : دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹:۰۴

تاریخ به روز رسانی : دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹:۰۴

سازنده : شیرمحمدی

شماره تماس : 09383051235

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : آقای حیدری

شناسه ملک : 028S026

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : جانبازان

مرحله : گچ و خاک

120متر | 3 طبقه | 3واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 85 متر

تاریخ ثبت : شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۵۶

تاریخ به روز رسانی : شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۵۶

سازنده : حیدری

شماره تماس : 09127814559

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : آقای کریمی

شناسه ملک : 028S025

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : جانبازان

مرحله : ابتدای نازک کاری

90متر | 3 طبقه | 3واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 68 متر

تاریخ ثبت : شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۸

تاریخ به روز رسانی : شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۸

سازنده : کریمی

شماره تماس : 09122815242

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : پونک

شناسه ملک : 028S024

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : پونک

مرحله : ابتدای نازک کاری

120متر | 5 طبقه | 10واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 120 متر

تاریخ ثبت : چهار شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ۲۳:۴۳

تاریخ به روز رسانی : چهار شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ۲۳:۴۳

سازنده : دستمند

شماره تماس : 09127824928

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : اداره اوقاف

شناسه ملک : 028S023

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : نوروزیان

مرحله : اسکلت بتنی

250متر | 4 طبقه | 4واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : اداری

زیر بنا : 170 متر

تاریخ ثبت : شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۱۳

تاریخ به روز رسانی : شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۱۳

سازنده :

شماره تماس :

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : زادخوش

شناسه ملک : 028S022

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : جانبازان

مرحله : فوندانسیون

168متر | 4 طبقه | 8واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 63 متر

تاریخ ثبت : پنج‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۵۷

تاریخ به روز رسانی : پنج‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۵۷

سازنده : زادخوش

شماره تماس : 09123827946

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : مدیران چهارم

شناسه ملک : 028S021

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : جانبازان

مرحله : ابتدای نازک کاری

200متر | 4 طبقه | 4واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 140 متر

تاریخ ثبت : پنج‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۲۲

تاریخ به روز رسانی : پنج‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۲۲

سازنده : حیدری

شماره تماس : 09126828300

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : Rajabi

شناسه ملک : 028S020

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : جانبازان

مرحله : اسکلت بتنی

150متر | 3 طبقه | 3واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 110 متر

تاریخ ثبت : پنج‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۳۵

تاریخ به روز رسانی : پنج‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۳۵

سازنده : رجبی

شماره تماس : 09123819272

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : کوچه خمسه

شناسه ملک : 028V08

شهر : قزوین

منطقه : 2

محله : بلوار شمالی

مرحله : ابتدای نازک کاری

300متر | 4 طبقه | 4واحد

نوع سازه : فلزی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 950 متر

تاریخ ثبت : جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۰۵

تاریخ به روز رسانی : جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۰۵

سازنده : ابراهیمی

شماره تماس : 09102927242

تحت نظارت توسط با_املاک - تایید شده توسط با_املاک

نام پروژه : البرز

شناسه ملک : 028S07

شهر : قزوین

منطقه : 2

محله : غیاث آباد

مرحله : اسکلت بتنی

250متر | 6 طبقه | 4واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 1190 متر

تاریخ ثبت : پنج‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۴۳

تاریخ به روز رسانی : پنج‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۴۳

سازنده : اقایی زاده

شماره تماس : 09109599619

بارگزاری شده توسط سازنده

نام پروژه : سرتک

شناسه ملک : 028S06

شهر : قزوین

منطقه : 2

محله : سرتک

مرحله : دیوارچینی

350متر | 8 طبقه | 8واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 880 متر

تاریخ ثبت : شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۸:۱۳

تاریخ به روز رسانی : شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۸:۱۳

سازنده : ابراهیمی

شماره تماس : 09102927242

بارگزاری شده توسط سازنده - تایید شده توسط با_املاک

نام پروژه : آسمان

شناسه ملک : 028S03

شهر : قزوین

منطقه : 3

محله : ملاصدرا

مرحله : دیوارچینی

250متر | 5 طبقه | 4واحد

نوع سازه : بتونی

نوع کاربری : مسکونی

زیر بنا : 880 متر

تاریخ ثبت : شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۷:۴۲

تاریخ به روز رسانی : سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۰۸

سازنده : ابراهیمی

شماره تماس : 09102927242

بارگزاری شده توسط سازنده - تایید شده توسط با_املاک

املاکین

+163

سازندگان

+53

تامین کنندگان

+13

  • با_املاک | سامانه جامع مشاورین املاک، سازندگان ملک، تامین کنندگان مصالح ساختمانی و استادکاران و متخصصین خدمات ساختمانی
  • با_املاک | سامانه جامع مشاورین املاک، سازندگان ملک، تامین کنندگان مصالح ساختمانی و استادکاران و متخصصین خدمات ساختمانی
  • با_املاک | سامانه جامع مشاورین املاک، سازندگان ملک، تامین کنندگان مصالح ساختمانی و استادکاران و متخصصین خدمات ساختمانی

اعضا

+29

استادکاران

+64

متخصصین

+19

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجموعه با_املاک می باشد.