طراحی فضای سبز
طراحی فضای سبز
طراحی محوطه و فضای سبز

ثبت خدمت در این سرویس

33991273 - 028

طراحی محوطه و فضای سبز

امروزه طراحی فضای سبز و محوطه های سرسبز بدلیل آلودگی هوا و آپارتمان نشینی ساکنین شهرها بسیار مورد توجه مسئولان و راحان شهری قرار گرفته است.

اما نکته ای که در این میان حائز اهمیت است این است که طراحی فضای سبز باید بر اساس اصول و قواعد استاندارد باشد تا علاوه بر زیبایی شهر بتواند نیازهای ساکنین را نیز برآورده کند.

طراحی فضای سبز

با توسعه صنعت و بیشتر شدن جمعیت، ساخت و ساز در شهرها نیز افزایش یافته که خود باعث ایجاد شلوغی، آلودگی هوا و نداشتن دسترسی به طبیعت و فضای سبز شده است.

و همانطور که می دانیم فضای سبز نقش پر رنگی در ایجاد هوای تازه و بخشیدن جلوه ای زیبا به شهر و لذت افراد از محیط زیست و سلامتی روح و روان افراد دارد.

و از همین رو طراحی فضای سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.