طراحی معماری
طراحی معماری
طراحی معماری

ثبت خدمت در این سرویس

33991273 - 028

طراحی معماری

طراحی معماری یکی از مراحل ابتدایی ساخت و ساز است که تاثیر مستقیمی بر زیبایی ساختمان دارد. از این رو بهتر است توسط متخصصین این حوزه انجام شود تا نتیجه مطلوبی نیز داشته باشد.

طراحی معماری چیست؟

اصطلاح معمار قرن هاست که مورد استفاده قرار می گیرد، اما معماری به عنوان یک حرفه شناخته شده یک مفهوم نسبتاً مدرن است که به اواسط قرن شانزدهم باز می گردد.

این اصطلاح و آنچه که آن را نشان می دهد در طول تاریخ به شکل کنونی آن تکامل یافته است که در آن معماران به عنوان متخصصان بسیار ماهر و تحصیل کرده دیده می شوند.

از آن جایی که معماری به عنوان راهی برای بیان فرهنگ تمدن ها در هر هفت قاره مورد استفاده قرار گرفته است به همین دلیل معماری را می توانیم نوعی هنر بدانیم.

متون معماری از زمان های قدیم نوشته شده است.

قدیمی ترین متن باقی مانده در مورد نظریه معماری، رساله ی قرن اول میلادی توسط معمار رومی ویتروویوس است که به گفته وی یک ساختمان خوب شامل (دوام، سودمندی و زیبایی) است.

قرن ها بعد، لئون باتیستا آلبرتی ایده های خود را بیشتر توسعه داد و زیبایی را به عنوان یک ویژگی عینی ساختمان ها یافت.

ایده معماری پایدار در اواخر قرن بیستم مطرح شد.

و اولین مرحله از مرحله طراحی معماری، طرح کلی است.

طراحی معماری مفهومی است که بر اجزا یا عناصر یک ساختار تمرکز می کند.

و معمار به طور کلی مسئول طراحی معماری است.

آن ها با فضا و عناصر کار می کنند تا یک ساختار منسجم و کاربردی ایجاد کنند.

البته لازم به ذکر است که راه حل های مختلفی برای طراحی یک پروژه معماری وجود دارد.
روش های طراحی معماری

هدف از ابزارهای طراحی ارائه مجموعه ای از دستورالعمل ها، الگوها یا مدل هایی است که طراحان هنگام انجام وظایف طراحی خود باید از آن ها پیروی کنند.

ابزارها ممکن است درک اولیه ای را ارائه دهند که می تواند مهارت های تحلیلی و نظری طراحی را افزایش داده و بهبود بخشد.

البته از ابزارهای طراحی نیز می توانیم برای توصیف ساختار مفهومی جایگزین های طراحی پیشنهادی استفاده کنیم، زیرا نتایج طراحی اغلب محصول ابزارهای مورد استفاده است.

همچنین بخش هایی از چارچوب مورد استفاده برای دستیابی به راه حل های طراحی را می توانیم به عنوان ابزار طراحی در نظر بگیریم.

و ممکن است نیاز به درک سلسله مراتب طراحی، فلسفه و نظریه های تعیین شده برای قضاوت در مورد نتایج، سبک های تفکر و استراتژی های ارزیابی باشد.

1-روش طراحی فرم گرا: این روش برای طراحی بناهایی مثل سینما، موزه، بناهای مذهبی و فرهنگسرا به  کار می رود.

2- روش طراحی عملکرد گرا: این روش طراحی برای طراحی بیمارستان ها، مدرسه ها و ساختمان های مسکونی و اداری به کار می رود.