مطالعات ژئوتکنیک خاک
مطالعات ژئوتکنیک خاک
مطالعات ژئوتکنیک

ثبت خدمت در این سرویس

33991273 - 028

مطالعات ژئوتکنیک

مطالعات ژئوتکنیک خاک یکی از مهم ترین آزمایشاتی است که قبل از شروع ساخت و ساز باید توسط مهندسین این حوزه انجام گیرد.

آزمایش ژئوتکنیک چیست؟

مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی، شاخه­ای از مهندسی عمران هستند که به بررسی اطلاعات تکنیکی مرتبط با زمین می­ پردازد.

این مطالعات در زمینه خاک، مقاومت مصالح، انجام آزمایشات و عملکرد مکانیکی زمین شناسی می ­باشد.

دانش ژئوتکنیک دربرگیرنده مفاهیم علمی مانند آزمایش خاک، مکانیک خاک و آنالیز خاک است که به بررسی مهندسی رفتار خاک و سنگ می ­پردازد.

در صنعت این دانش را بیشتر با نام آزمایش خاک می ­شناسند.

از دیدگاه علمی، مهندسی ژئوتکنیک تا حد زیادی شامل تعریف مقاومت و تغییر شکل خاک است. خاک رس، ماسه، سنگ و برف از مواد مهم در ژئوتکنیک هستند.

مهندسی ژئوتکنیک شامل زمینه ­های تخصصی مانند مکانیک خاک و سنگ، ژئوفیزیک، هیدروژئولوژی و رشته­ های مرتبط مانند زمین شناسی است.

تخصص آن شامل استفاده مناسب و به جا از روش­ های علمی و اصول مهندسی است جهت جمع آوری و تفسیر خواص فیزیکی زمین برای استفاده در ساختمان.

و کاربرد عملی آن، به عنوان مثال مهندسی بنیاد، نیازمند یک رویکرد علمی است.

اصطلاح ژئوتکنیک در حال حاضر برای توصیف کاربرد نظری و عملی این رشته استفاده می­ شود.

مطالعات ژئوتکنیک خاک هنگام برنامه ­ریزی زیرساخت ­ها مانند جاده ­ها و تونل ­ها و همچنین ساختمان ­ها و سایر ساخت و سازها در خشکی و ساحل استفاده می­ شود.

این رشته همچنین شامل انجام محاسبات عددی، تجزیه و تحلیل پایداری دامنه ­ها و صخره ­ها و ارزیابی ظرفیت باربری، نشست و تغییر شکل در سازه ­های ساخته شده توسط انسان است.

علاوه بر این، مطالعات ژئوتکنیک خاک نیز برای اندازه­ گیری مقاومت حرارتی خاک­­ ها یا مواد پرکننده مورد نیاز برای خطوط انتقال زیرزمینی، خطوط لوله نفت و گاز، دفع زباله­ های رادیواکتیو و ذخیره­ سازی حرارتی خورشیدی مورد استفاده قرار می­ گیرد.
انواع آزمایشات ژئوتکنیک

دانش ژئوتکنیک در دو حوزه آزمایشگاهی و صحرایی مورد مطالعه قرار می ­گیرد.

داده ­های حاصل از این مطالعات جمع­ آوری شده و تست ­های مکانیکی خاک، فیزیک و شیمیایی بر روی آن ها در آزمایشگاه خاک انجام می­ شود و سپس نتایج حاصله در اختیار متخصصین قرار می­ گیرد.

مطالعات انجام شده در این دانش شاخه ­های مختلفی را شامل می ­شود که در ادامه به بررسی آن ها می­ پردازیم­.

1-آزمایش دانسیته: در این آزمایش دانسیته خاک تعیین شده و مطالعات حاصله در ساختمان سازی و راه سازی و سد سازی مورد استفاده قرار می­ گیرد.

2-حفاری در مطالعات ژئوتکنیک خاک: در این بخش استخراج داده ­های زیرزمینی توسط فرایند حفاری صورت می ­گیرد.

3-آزمایش برش برجا: آزمایش برشی برجا برای اندازه گیری مقاومت برشی خاک است. در این مرحله از آزمایش برآورد دقیق ضریب اطمینان، ظرفیت باربری، ­پارامترهای چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی به صورت برجا صورت می­ گیرد.

4-آزمایشات ژئوفیزیکی در مطالعات ژئوتکنیک خاک: با توجه به، به ­صرفه ­تر بودن و دقت و سرعت در روش ­های ژئوفیزیکی از این نوع آزمایشات در تفسیر نتایج استفاده می ­شود.

5-آزمایشات درون گمانه ­ای: برای یافتن اطلاعات کامل از زمین ­پروژه و تعیین مقاومت لایه­ ها و لایه ­بندی خاک از این آزمایش استفاده می­ شود.

6-مطالعات لرزه نگاری در ژئوتکنیک: مطالعات مربوط به امواج الاستیک در زمین توسط این مطالعه صورت می­ گیرد. به هنگام وقوع زلزله، لرزه نگاری و علت وقوع زلزله در این مطالعات نقش کلیدی دارد.

7-آزمایش GPR: برای یافتن داده­ های تصویری از سطوح زیرزمینی استفاده می ­شود و داده­ های حاصل از این آزمایش در تعیین موقعیت تاسیسات زیرزمینی به کار می ­رود.

8-آزمایش ژئوالکتریک: در این آزمایش که انتقال جریان الکتریکی به زمین می ­باشد از جدیدترین تجهیزات تست جهت اطلاعات دقیق از وضعیت سنگ و خاک پروژه استفاده می­ شود.