نقشه برداری ساختمان
نقشه برداری ساختمان
نقشه برداری

ثبت خدمت در این سرویس

33991273 - 028

نقشه برداری

یکی از مهم ترین مراحل ساخت بنا یا ساختمان مرحله نقشه برداری ساختمان است. که اگر به درستی و توسط متخصص این حوزه انجام شود روند کار را بسیار راحت تر و کم ایرادتر می کند.

نقشه برداری ساختمان چیست؟

از ابتدای بشریت تا به امروز نقشه­ برداری وجود داشته و برای این منظور از روش های گوناگونی استفاده شده است.

در ابتدا، انسان­ها از خطوط برای نقشه برداری استفاده می­ کردند که با گذشت زمان و پیشرفت روش ­ها در این زمینه اولین نقشه برداری­ های اصولی در قرن نوزدهم شکل گرفتند.

یکی از ارکان ساختمان سازی نقشه برداری ساختمان است.

 نقشه برداری ساختمان علمی است که با روش های دیجیتالی یا دستی، شامل گرفتن اطلاعات پیچیده جغرافیایی و ساختن یک تصویر بصری با اجزای متعدد است.

ایجاد نقشه های موثر، مستلزم درک نحوه ساخت عناصر نقشه در یک مجموعه منسجم است که هدف ارتباطی نقشه را اجرا می­ کنند.

با وجود نقشه برداری ساختمان بسیاری از اشتباهات در ساختمان­ سازی جلوگیری می ­شود و در پیش برد دقیق اجرای ساخت و ساز بسیار موثر است.مراحل نقشه برداری ساختمان

نقشه برداری ساختمان دارای دو مرحله است که در ادامه به این مراحل اشاره می­ کنیم.

مرحله اول برداشت و مرحله دوم ارائه برداشت است.

در مرحله اول نقشه بردار با استفاده از دستگاه­ های تئودولیت، جی پی اس، ژالن، متر، دوربین نقشه برداری و سایر دستگاه ­های مرتبط داده­ ها را جمع­ آوری کرده و در مرحله دوم داده ­ها توسط مهندس کارشناس مورد تحلیل و بررسی قرار می­ گیرد.

که در مرحله دوم بعد از تجزیه و تحلیل داده­ ها، نتایج به صورت کیفی و در قالب نقشه یا به صورت کمی و در قالب جدول گزارش می ­شود.

البته ناگفته نماند که نقشه برداری ساختمان در اقتصاد کشور بسیار موثر است و از این رو متخصصان در ارتقای آن همیشه کوشا هستند.

اجرای نقشه برداری ساختمان

همانطور که گفتیم مرحله اول اجرای نقشه برداری ساختمان، برداشت است.

در این مرحله مهندس نقشه بردار با ابزارهای نقشه برداری از قبیل متر، جی پی اس، ژالن، متر، دوربین نقشه برداری و ... به نقشه برداری می­ پردازد.

در این مرحله از اجرای نقشه برداری ساختمان داده­ هایی از قبیل زاویه، طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع دوربین برداشت می ­شود.مرحله برداشت

ابتدا نقشه بردار یک نقطه را که از آن نقطه مورد نظر می­ تواند سایر نقاط را اندازه ­گیری کند انتخاب می­ کند.

سپس سه پایه دوربین خود را بر بدنه پایه تراز کرده و ارتفاع آن را بر اساس قد خود تنظیم می ­کند.

در ادامه دوربین را بر روی سه پایه قرار داده و تراز می ­کند.

از سطح زمین ارتفاع دوربین اندازه­ گیری می ­شود.

نقشه بردار با ابزارهای مخصوص از قبیل ژالن و شاخص به نقاط مشخصه رفته و با تراز کردن شاخص ارتفاع، زاویه و مختصات جغرافیایی را برداشت می ­کند.

و در نهایت فاصله بین شاخص و دوربین با متر اندازه­ گیری می ­شود.